Voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Deelname is op eigen risico. De organisatie van HorseFun en/of de eigenaar van de accommodatie waar een activiteit plaatsvindt kunnen niet voor schade of letsel aansprakelijk gesteld worden.

Als deelnemer ben je wettelijk aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door jou of je paard (zie je eigen aansprakelijkheidsverzekering).

Deelnemers te paard zijn verplicht een cap te dragen.

Het paard waarmee je deelneemt moet gezond en fit zijn.

HorseFun vindt het belangrijk dat er diervriendelijk en met respect met de paarden wordt omgegaan.  Je bent dan ook verplicht gebruik te maken van deugdelijk en paardvriendelijk harnachement. Een bitloos hoofdstel is uiteraard toegestaan. Buitensporig gebruik van zweep en/of sporen is niet toegestaan. De organisatie is bevoegd de deelnemer uit te sluiten van deelname wanneer zij van mening is dat niet aan (één van) bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Bij onderdelen die aan de hand worden gedaan, wordt het paard geleid aan het halster/bitloze optoming en niet aan het bit.

Bij deelname aan een evenement van HorseFun ga je akkoord met plaatsing van foto’s en/of filmpjes onze website en Facebookpagina. Als je dit echt niet wilt, kun je dit vooraf aangeven bij de organisatie.

Minderjarige deelnemers kunnen deelnemen met toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger.